BRUXISMO

O popular briquismo é o hábito de ranger os dentes durante o sono ou durante o dia.